Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Restrukturyzacja małych gospodarstw to dotacja w wysokości 60 tyś zł w ramach naboru PROW na lata 2014-2020.

Minimum 80% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe, czyli:

 • zakup maszyn, zwierząt, ziemi;
 • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych;
 • Infrastruktura gospodarstwa;
 • założenie sadów lub plantacji.

Pozostałe 20% premii może zostać rozliczone poprzez zakup środków do produkcji, czyli:

 • paliwo rolnicze;
 • środki ochrony roślin;
 • nawozy mineralne lub organiczne;
 • pasze dla zwierząt;
 • energia elektryczna na potrzeby gospodarstwa;
 • pozostałe środki do produkcji rolnej.

Jesteś posiadaczem lub dierżawcą min. 1 ha gruntów rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;

 

25% dochodu lub przychodu pochodzi z działalności rolniczej.

 

Wartość Ekonomiczna Gospodarstwa wynosi mniej niż 13 000 euro.

 

Nie korzystałeś z programów pomocowych takich jak:

 • Młody rolnik (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020);
 • Modernizacja gospodarstw rolnych (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020);
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Twój współmałżonek/współmałżonka nie korzystał/a z “Pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”

 

Nabór wniosków: 16 maja – 14 lipca 2022M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.