www.ma-group.com.pl

 

 

 

 

 

 

W

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Pomagamy różnym podmiotom w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych m.in. na otwarcie oraz rozwój firm, dla gospodarstw rolnych i organizacji pozarządowych. Zajmujemy się przygotowaniem wniosków unijnych wraz z pełną dokumentacją projektową, zarządzaniem oraz rozliczaniem projektów.
 

 

 

 

CO ROBIMY? 

W

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia  w obszarze pozyskiwania środków krajowych i unijnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców, rolników i podmiotów prawnych. Szkolenia, kursy w zakresie prawa pracy i BHP.

 

 

 

 

 

 

W


DORADZTWO I CONSULTING

Doradztwo biznesowe i pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstwa – prawo pracy, BHP, polityka kadrowa, otwarcie spółki z o. o. i działalności gospodarczej, zakładanie i prowadzenie fundacji, stowarzyszeń. Pozyskiwanie środków krajowych i z UE. Pomoc w pisaniu wniosków kredytowych i pożyczek na firmę. 

 

 

Agnieszka Pecka

Agnieszka Pecka – mgr zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska, ukończone studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych, płacowych, prowadzeniu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw związanych z bhp  oraz prowadzeniu księgowości firm.

 

 

 

Maciej Swatowski

Maciej Swatowski – mgr inż. – absolwent Politechniki Lubelskiej, ukończone Studia Podyplomowe
z Zakresu Funduszy Europejskich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Od 2009 roku zajmuje się realizacją zadań
i inwestycji związanych
z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych tzw. Unijnych i krajowych.

NASZA KADRA

 

 


Małgorzata Gromadzka

Małgorzata Gromadzka – mgr prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, rolnik, działacz społeczny, szkoleniowiec, doradca biznesowy, samorządowiec. Bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy z UE. Pomoc w pozyskiwaniu dotacji dla rolników, samorządów, szkół, rolników i organizacji pozarządowych.

 

 

 

Agata Kupczak-Chyl

Agata Kupczak-Chyl  –  mgr prawa, ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, mediator, specjalizacja w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i rówieśniczych, trener, szkoleniowiec, doświadczenie projektowe w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla różnych podmiotów, członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

 

 

Katarzyna Dycha

Katarzyna Dycha – absolwent Politechniki Rzeszowskiej
na kierunku Zarządzanie,
ze specjalizacją: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Doświadczenie w bezpośrednim kontakcie
z klientem biznesowym.
W poprzednich latach praca w instytucji samorządowej świadczącej pomoc społeczną,
a także w firmie konsultingowej zajmującej się ochroną środowiska. 
 

KONTAKT

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYZPOZYCJIW związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


M&A Group Sp. z o.o.

23-400 Biłgoraj

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek  9:00 - 18:00 

e-mail:  ma_biuro@wp.pl

tel:  726-802-555


KRS: 0000859013

NIP: 9182175826

REGON: 386974332

Konto firmy: 36 1090 2590 0000 0001 4689 7992


 

Newsletter

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
 
Twój e-mail
 

Wyrażam zgodę dla (M&A Group Sp. z o.o. e-mail: ma_biuro@wp.pl) na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych w formie biuletynu środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail - Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.