www.ma-group.com.pl

 

Program "Działaj Lokalnie"

 

O dotacje ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.

 

Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Program adresowany jest do:

- organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

- grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna itp. 


Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.