www.ma-group.com.pl

 


Internacjonalizacja MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 7 (1/2021) na wybór projektów do dofinansowaniaw ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

 

Start: 7.04.2021 r.

Zakończenie: 27.05.2021 r.

 

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys.zł w przypadku wybrania conajmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).


Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

* usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

* usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;

* udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

* nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.


Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty