www.ma-group.com.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze"

 

 

Jesteś mieszkańcem Gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec?

Skorzystaj z dotacji w wysokości 85 000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków: od 21.06.2021r. do 05.07.2021r. do godz. 15.00

 

Zakres tematyczny operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 dla LGD „Nasze Roztocze”, w szczególności:

  • cel ogólny 2.0 Wspieranie lokalnej gospodarki Naszego Roztocza
  • cel szczegółowy 2.1 Rozwój innowacyjnej aktywności gospodarczej mieszkańców LGD
  • przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://www.lgdnaszeroztocze.pl/2021/06/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2021-dla-projektow-z-zakresu-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-przedsiewziecia-2-1-1-wsparcie-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarze-lgd/