Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 r., Działanie 15.1 ”Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” organizowany przez Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości 
w Lublinie.
Głównym Celem Działania jest transformacja energetyczna regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw.


REACT-EU – (z ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) - zasoby dodatkowe, zapewnione jako wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy.


Transformacja energetyczna wpłynie na zmianę bilansu energetycznego, z wykorzystaniemistniejącego potencjału do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energiisłonecznej. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie mocy zainstalowanej w źródłach OZE w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem.
Wzrost efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie energii. Celem jest promowanie samowystarczalności energetycznej i ograniczenie nieefektywnego wykorzystania energii. Ponadto działania przyczynią się do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.


Wybór projektów odbędzie się w trybie konkursowym. Dotacja przeznaczona może zostać na: 
 

Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW

➢ Budowa nowych instalacji OZE;

➢ Przebudowa/rozbudowa instalacji OZE;
➢ Magazyny energii.


Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

➢ Budowa nowych instalacji OZE; 

➢ Przebudowa/rozbudowa instalacji OZE;
➢ Magazyny energii.


Głęboka termomodernizacja

➢  Działania służące poprawie efektywności energetycznej, w tym wymiana źródła ciepła na OZE lub gazowe;

➢  Systemy zarządzania energią;

➢  Technologie odzysku energii;

➢  Budowa nowych/przebudowa/rozbudowa instalacji OZE;

➢  Magazyny energii.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014).

Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (duże przedsiębiorstwa).

Planowany termin ogłoszenia konkursu - styczeń 2022 roku;

Planowany termin rozpoczęcia naboru - luty 2022 roku (min. 30 dni po ogłoszeniu konkursu).M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.