www.ma-group.com.pl
 
 
 

AKTUALNE NABORY

 

 
 

INTERNACJONALIZACJA MŚP

 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu INTERNACJONALIZACJA MŚP
dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski Wschodniej.
Łączny budżet projektu 1.2 Internacjonalizacja MŚP finansowanego przez Program Operacyjny Polska Wschodnia wynosi 50 000 000 zł,natomiast maksymalna kwota dofinansowania to 
800 000 zł. Głównym celem konkursu jest przygotowanie oraz wprowadzenie przedsiębiorstwa funkcjonującego na terenie 
​Polski Wschodniej.

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej

  • Wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów lub usług;
  • Przygotowanie działalności do jej internacjonalizacji (np. usługi doradcze);
  • Udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych;
  • Nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związanych z internacjonalizacją firmy.

 

 

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.              
Województwa:

  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego; 
  • świętokrzyskiego; 
  • lubelskiego;
  • podkarpackiego; 

 

Start składania wniosków: 18 października 2021 r.

Koniec przyjmowania wniosków: 22 grudnia 2021 r.M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl