www.ma-group.com.pl

Nabór wniosków o o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Program Regionalny)


Ogłoszenie dla osób  bezrobotnych   zainteresowanych podjęciem  działalności   gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabory:

 

  • Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej w ramach: Programu Regionalnego ,,Młody przedsiębiorczy II- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia" - dla 12 osób
  • Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy - dla 3 osób

 Wysokość dofinansowania wynosi 24 000 zł.

 

Termin naboru wniosków: od dnia 01 czerwca 2021 r. - do dnia 11 czerwca 2021 r.

 

 

 

Nabór wniosków o o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
(POWER)

 

Ogłoszenie  dla osób  bezrobotnych  zainteresowanych podjęciem   działalności   gospodarczej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór: 

 

Wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla  6 osób bezrobotnych , które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu spełniają n/w kryterium:

- osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Preferowane będą: 

- osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby, które były

  uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO.

 

Termin naboru wniosków: od dnia 01 czerwca 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r.

 

Wysokość dofinansowania wynosi 24 000 zł