www.ma-group.com.pl

 

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. 

Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.


Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Ogłaszane są w ramach tego programu konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.


Nie wymagany wkładu własny, a rozliczenie dotacji dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty.
Konkursy dotacyjne uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny

Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny

Priorytet 2. Kapitały żelazne

Priorytet 2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

Priorytet 2b. Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych

Priorytet 2c. Dofinansowanie rozbudowy kapitałów żelaznych

Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Priorytet 5. Wsparcie doraźne


W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.


 

Terminy aktualnych naborów:
PROO 2a: do 8.03.2021 r.

PROO 3: do 1.03.2021 r.

PROO 4: do 1.03.2021 r.


Więcej informacji na stronie: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo/

 

Dysponent środków: Narodowy Instytut Wolności