www.ma-group.com.plASOS Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

 

Konkursy ogłaszane są najczęściej raz w roku – najczęściej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego edycję konkursu lub w jego pierwszym kwartale.
Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

 

Jakie wsparcie dla organizacji pozarządowych?

 

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów.

Chodzi tu o:

  • edukację osób starszych,
  • integrację międzypokoleniową,
  • partycypację społeczną seniorów oraz
  • usługi społeczne dla osób starszych.

Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.