Nabór wniosków na pożyczkę inwestycyjną oraz inwestycyjno - obrotową


W ramach pożyczki małej (do 250 tys zł) i pożyczki dużej (powyżej 250 tys zł do 1 mln zł) mikro, małe i średnie firmy z terenu województwa lubelskiego mogą ubiegać się o środki finansowe z przeznaczeniem inwestycyjnym lub inwestycyjno - obrotowym.Nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji środków.


Okres spłaty w zależności od rodzaju pożyczki: od 5 do 8 lat

Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

Oprocentowanie stałe w skali roku: na zasadach rynkowych - od 5,48% - na zasadach pomocy de minimis - 4,88%
Brak dodatkowych opłat i prowizji


Pożyczkę przeznaczyć można na:


► założenie nowego zakładu,

► zwiększenie zdolności produkcyjnych / usługowych istniejącego zakładu,

► dywersyfikacja produkcji / usług zakładu poprzez wprowadzenie produktów / usług uprzednio nie produkowanych / nie świadczonych w zakładzie,

► zasadnicze zmiany dotyczące procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Ograniczenia w finansowaniu:


♦ Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest zasadniczo do wysokości 10% środków z pożyczki.

♦ Środki Pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.


♦ Prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

Refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);

♦ Finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

♦ Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

♦ Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;

♦ Finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;

♦ Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 

♦ Finansowanie działalności w zakresie wyrobów tytoniowych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, treści pornograficznych, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, budowy sieci szerokopasmowych;

Mikro, małe i średnie firmy z terenu województwa lubelskiego.

Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania zapasów.M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl


Copyright © 2022 M&A Group Sp. z o.o. 


Doradztwo biznesowe i pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.