www.ma-group.com.pl

Nardowe Centrum Nauki już wkrótce ogłosi nabór wniosków na konkursy:

OPUS 21 -  konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców.

PRELUDIUM 20 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

OPUS 21

OPUS 21 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

 

PRELUDIUM 20

PRELUDIUM 20 konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Ważne: Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

 

Więcej informacji na stronie:https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.