www.ma-group.com.pl

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (regiony słabiej rozwinięte)

 

Nabór od 22-03-2021 r.  do 04-05-2021 r. 

 

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

 

Pomoc otrzymać można na:

 • podwykonawstwo,
 • dokumentacja techniczna,
 • środki trwałe,
 • urządzenia,
 • maszyny,
 • usługi badawcze,
 • usługi doradcze,
 • usługi zewnętrzne,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • oprogramowanie,
 • amortyzacja,
 • amortyzacja budynków,
 • aparatura badawcza,
 • badania naukowe,
 • doradztwo - wynagrodzenia,
 • koszty pośrednie (ryczałt),
 • koszt wynagrodzeń,
 • licencje,
 • materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp),
 • sprzęt laboratoryjny,
 • usługi.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/szybka-sciezka--ogloszenie-konkursu-nr-11112021

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.