Moje Ciepło


Moje ciepło to nowy program dotacyjny przeznaczony dla osób fizycznych  na zakup powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Beneficjenci uruchomionego programu mogą odzyskać do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych w formie dofinansowania.


Nabór do programu rozpoczął się 29.04.2022 r. i potrwa do 31.12.2022 lub do wyczerpania puli środków, która w tej edycji programu wynosi 600 milionów PLN.


Aby uzyskać dotacje, zakupione pompy ciepła muszą spełniać pewne wymagania. Dla pomp ciepła typu powietrze/woda minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55oC. Podobne wymagania dotyczą gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda. Aby otrzymać na nie dofinansowanie, urządzenia muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.


Do dotacji będą kwalifikować się koszty za zakup oraz montaż powietrznych/wodnych/gruntowych pomp ciepła pracujących na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z tego programu.

 

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym tzn.o standardzie wyższym niż wynikający z obowiązujących warunków technicznych (WT 2021). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/ (m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/ (m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które stanowią wyznacznik dla standardu nowo budowanych domów, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 70 kWh/ (m2 × rok).

Nabór do programu rozpoczął się 29.04.2022 r. i potrwa do 31.12.2022 lub do wyczerpania puli środków, która w tej edycji programu wynosi 600 milionów PLN.M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram


DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl


Copyright © 2022 M&A Group Sp. z o.o. 


Doradztwo biznesowe i pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.