Dofinansowanie z ZUS na BHP 2022


Dofinansowanie ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. Różnice są w możliwych maksymalnych kwotach dofinansowania i maksymalnym udziale procentowym środków pozyskanych z ZUS.


Termin składania wniosków: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

◼ sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
środki ochrony indywidualnej.


Celem dotacji ZUS jest wsparcie przedsiębiorców w prewencji wypadkowej. Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z 12 parametrów. Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, jakie mieszczą się w ramach dofinansowania:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej.
 

Wniosek mogą składać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które spełniają warunki:

 

nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

 

nie zalegają z opłacaniem podatków;

 

nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

 

nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

 

nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostały zobowiązane.

Termin składania wniosków: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

 


M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl

Copyright © 2022 M&A Group Sp. z o.o. 


Doradztwo biznesowe i pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.